:

Hvilken af følgende er ikke navnet på en DNA base?

Table of Contents:

  1. Hvilken af følgende er ikke navnet på en DNA base?
  2. Hvad er et nukleotid opbygget af?
  3. Hvad kan forårsage en mutation?
  4. Hvad betyder det at de to strenge i DNA molekylet er Antiparallelle?
  5. Hvad sker der i ribosomerne?
  6. Hvordan læses DNA?
  7. Hvor foregår DNA kopieringen?

Hvilken af følgende er ikke navnet på en DNA base?

De fire baser i DNA er adenin (forkortet A), cytosin (C), guanin (G) og thymin (T). Disse fire baser forbindes til sukkeret/fosfatet for at danne det komplette nukleotid, som vist for adenosinmonofosfat. Adenin parres med thymin, mens guanin parres med cytosin.

Hvad er et nukleotid opbygget af?

Et nukleotid er opbygget af en pentose (ribose i RNA og deoxyribose i DNA), en eller flere fosfatgrupper, samt en nitrogenholdig base. Basen kan være enten en purin (adenin (A) eller guanin (G)) eller en pyrimidin (cytosin (C) i RNA og DNA, thymin (T) i DNA, eller uracil i RNA).

Hvad kan forårsage en mutation?

En mutation kan skyldes stråling, virus, kemikalier eller fejl under celledelingen. Mutationer kan give mange forskellige slags ændringer i DNA. Nogle af dem har ingen betydning. Andre mutationer kan ændre eller ødelægge et gen, så det får en ny virkning eller ikke virker.

Hvad betyder det at de to strenge i DNA molekylet er Antiparallelle?

Reglen siger, at selvom forholdet mellem de forskellige nukleotider varierer i DNA fra forskellige arter, så svarer indholdet af A altid nøjagtigt til indholdet af T, og G altid til C. De to DNA-strenge er antiparallelle, dvs. at de løber modsat hinanden, således at en 5'.... 3' DNA-streng baseparrer med en 3'....

Hvad sker der i ribosomerne?

Ribosomet er et cellulært kompleks, som består dels af ribosomalt RNA (rRNA) dels af ribosomale proteiner (r-proteiner). Ribosomet er ansvarlig for "oversættelse" af den genetiske kode i mRNA til de polypeptidkæder, alle proteiner er opbygget af. mRNA er igen en kopi af ét specifikt gen i cellens DNA (arvemasse).

Hvordan læses DNA?

Den genetiske information ligger i vores DNA i form af sekvensen af de 4 nitrogenbaser. Rækkefølgen af de 4 baser på en DNA-streng, kan læses lidt ligesom en tekst i en bog, og ”teksten” på vores DNA, indeholder alt vores genetiske information.

Hvor foregår DNA kopieringen?

DNA-replikation er en biokemisk proces, der kopierer DNA'et i en celle. Processen finder sted i cellekernen hos eukaryoter og i cytoplasma hos prokaryoter. Den er en forudsætning for, at der efterfølgende kan ske en vellykket celledeling, da hver dattercelle har brug for et komplet sæt DNA for at kunne fungere.