:

Hvornår skal man søge nedrivningstilladelse?

Table of Contents:

 1. Hvornår skal man søge nedrivningstilladelse?
 2. Hvad kræver et myndighedsprojekt?
 3. Hvad skal et hovedprojekt indeholde?
 4. Hvor lang tid tager det at få en nedrivningstilladelse?
 5. Hvor lang tid gælder en nedrivningstilladelse?
 6. Hvornår skal et byggeri være færdig?
 7. Hvad skal man bruge til en byggeansøgning?
 8. Hvordan laver man en byggetilladelse?
 9. Hvad er en Hovedtegning?
 10. Hvad koster et hovedprojekt?

Hvornår skal man søge nedrivningstilladelse?

Nedrivning og nedrivningstilladelse. I de fleste tilfælde er det nødvendigt med en nedrivningstilladelse, når en bygning skal rives ned. Ifølge BR18, §47 formuleres klart, at ”et byggeri, der kræver byggetilladelse, før det opføres, må som udgangspunkt ikke nedrives uden en tilladelse fra kommunalbestyrelsen”.

Hvad kræver et myndighedsprojekt?

Hvad indeholder et myndighedsprojekt helt konkret? Plantegning, i fast målestoksforhold 1:100, med relevante mål. Facadetegninger, i fast målestoksforhold 1:100, der viser facade- og bygningshøjder, samt afstand til skel. Tværsnit i huset, i fast målestoksforhold 1:100, som viser højder og evt.

Hvad skal et hovedprojekt indeholde?

Et hovedprojekt beskriver byggeprojektet i både tegninger og ord og bør derfor indeholde: tegninger, en byggebeskrivelse og en tidsplan.
 • Tegninger. Tegningsmaterialet består af oversigtstegninger, der viser bygningens placering på grunden og evt. ...
 • Byggebeskrivelse. ...
 • Tidsplan. ...
 • Andet materiale.
30. sep. 2014

Hvor lang tid tager det at få en nedrivningstilladelse?

Som udgangspunkt tager en nedrivning 7-10 arbejdsdage.

Hvor lang tid gælder en nedrivningstilladelse?

Når man ejer et hus eller en bygning, som man gerne vil rive ned, er det nødvendigt at få en nedrivningstilladelse hos den kommune, som huset ligger i. Det man skal være opmærksom på, når man søger om nedrivningstilladelsen, er, at der skal igangsættes et nyt byggeri indenfor 1 år efter, at man har fået tilladelsen.

Hvornår skal et byggeri være færdig?

Ved afslutning af et byggearbejde, hvortil der er meddelt byggetilladelse, skal der ske færdigmelding til kommunalbestyrelsen. Færdigmelding af byggearbejde sker gennem Byg & Miljø. Ved færdigmeldingen indsendes dokumentation for det færdige byggeri.

Hvad skal man bruge til en byggeansøgning?

Hvad indeholder en byggetilladelse? Når du udformer en byggeansøgning, skal du fremvise en detaljeret plan over byggeriet. Desuden kræver byggeansøgninger en præcis beskrivelse af højde, antal kvadratmeter, vejskel, naboskel og lignende.

Hvordan laver man en byggetilladelse?

Guide: Sådan søger du byggetilladelse hos Byg og Miljø
 1. Gå til bygogmiljoe.dk.
 2. Log ind med NemID.
 3. Tryk 'Start nyt projekt'
 4. Udfyld dine informationer, fx navn og sted.
 5. Tilføj dit projekt.
 6. Udfyld oplysninger om dit projekt.
 7. Indsend ansøgningen.
 8. Afslut.
4. aug. 2021

Hvad er en Hovedtegning?

Hovedtegning Hovedtegninger viser lokaliseringen af bygninger eller stôrre dele i bebyg gelsen eller bygningsafsnittet. Indextegning Indextegninger viser lokaliseringen af oversigtstegninger i en bygning eller et bygningsafsnit. Niveauet anvendes hovedsagelig ved stôrre byggerier.

Hvad koster et hovedprojekt?

Endelig kan prisen også være en procentsats af den samlede byggesum. En rådgiver tager typisk 10-15 procent af den samlede byggesum for sin arbejdsindsats i hele byggeprojektet. Et hovedprojekt skønnes at være ca. halvdelen af rådgiverens samlede arbejdsindsats.