:

Hvordan får jeg Studiedokumentation?

Table of Contents:

 1. Hvordan får jeg Studiedokumentation?
 2. Hvor finder man sin Studiedokumentation?
 3. Hvad er gyldig Studiedokumentation?
 4. Hvor gammel skal man være for at gå på VUC?
 5. Hvordan dropper man ud af KU?
 6. Hvad er dokumentation for studieaktivitet?
 7. Hvordan dokumenterer man studieaktivitet?
 8. Hvad er Indskrivningsbevis?
 9. Kan man få SU som 60 årig?
 10. Er der aldersgrænse på hf?
 11. Kan man droppe ud af studie og starte igen?
 12. Er det okay at droppe ud?
 13. Hvor meget kan jeg tjene ved siden af SU?
 14. Hvordan beviser man at man er studerende?

Hvordan får jeg Studiedokumentation?

En gang om året sender fsb mail ud til alle beboere i ungdomsboliger og på kollegier, hvor vi beder dig dokumentere, at du er studieaktiv. Du får en mail, når det er tid til studiekontrol. I mailen står, hvad du skal gøre. Senest seks uger efter at mailen er sendt, skal du have fremsendt din studiedokumentation.

Hvor finder man sin Studiedokumentation?

Hvad er gyldig studiedokumentation
 • Bekræftelse på at du er indskrevet - det er et dokument fra din uddannelse, hvor det fremgår hvad du læser, hvornår du er startet på uddannelsen, og evt. ...
 • Elevkontrakt - hvis du er elev/lærling, er det din elevkontrakt, som er dokumentation.

Hvad er gyldig Studiedokumentation?

Gyldig studiedokumentation er en indskrivningsbekræftelse eller kopi af elevkontrakt. Studiekort er IKKE gyldig studiedokumentation. Du skal uploade studiedokumentation så snart du påbegynder dit studie.

Hvor gammel skal man være for at gå på VUC?

Du skal være fyldt 18 år og opfylde mindst en af nedenstående: enten have afsluttet folkeskolens 9. eller 10.

Hvordan dropper man ud af KU?

En guide til at droppe ud fra din KU-uddannelse for personer der har været ansat på KU:
 1. Åbn kunet.dk.
 2. Gå til "Selvbetjening".
 3. Gå til "Selvbetjening for studerende".
 4. Klik "Indskrivning, Undervisning & Eksamen".
 5. Hold musen over "Indskrivning".
 6. Klik "Udmeldelse".
 7. Udfyld blanketten.
 8. Klik "Send Anmodning".

Hvad er dokumentation for studieaktivitet?

Du skal uploade dokumentation i minSU for studieaktivitet frem til sidste studieaktive dag. Dokumentationen skal indeholde: hvilken dato du sidst fulgte undervisning på uddannelsen (DDMMÅÅ) hvilken dato du gik til eksamen (DDMMÅÅ), eller hvilken dato du fik din sidste karakter/din forhåndsgodkendelse (DDMMÅÅ)

Hvordan dokumenterer man studieaktivitet?

Som dokumentation for din studieaktivitet kræves et dokument fra dit studiested, som bekræfter, at du fortsat er studerende. Kravet til dokumentet som uploades er, at der skal være en startdato og en slutdato på din uddannelse. Dokumentet skal naturligvis også være læseligt.

Hvad er Indskrivningsbevis?

Indskrivningsbekræftelse. Bekræftiger en persons aktuelle indskrivningsstatus (eks. aktiv, orlov eller afsluttet), og kan fungere som et supplement til dit studiekort.

Kan man få SU som 60 årig?

60- til 64-årige har mulighed for at modtage SVU. Du skal være opmærksom på, at perioder med SVU kan påvirke overgangen til efterløn.

Er der aldersgrænse på hf?

2-årig hf udbudt på VUC har en voksenprofil, hvor to ud af tre kursister er 20 år eller ældre. Hf udbudt som enkeltfag har en målgruppe, hvor kun 10 % af kursisterne er 19 år eller yngre. Det 2-årige hf udbudt på almene gymnasier er i dag en ungdomsuddannelse med en bredere aldersprofil end det almene gymnasium.

Kan man droppe ud af studie og starte igen?

Hvis din uddannelse blev afbrudt, inden du havde bestået uddannelsens første år (2 semestre), og du ønsker at søge om optagelse på den samme uddannelse, skal du søge om genoptagelse. Ved genoptag skal du søge via optagelse.dk inden den 15. marts kl. 12.00.

Er det okay at droppe ud?

At droppe ud kan også sagtens være den rigtige løsning og det er fuldstændigt okay, hvis du kommer frem til, at det er det rigtige for dig. Fordelen ved en HF eller anden gymnasial uddannelse kan være, at de åbner op for rigtig mange videregående uddannelser efterfølgende.

Hvor meget kan jeg tjene ved siden af SU?

Hvis du er i gang med en ungdomsuddannelse, må du maks tjene 9.178 kr. om måneden før skat. Hvis du er i gang med en videregående uddannelse, må du maks tjene 13.876 kr. om måneden før skat.

Hvordan beviser man at man er studerende?

Rigsarkivet. Hvis uddannelsesstedet ikke kan hjælpe, kan du gratis bestille eksamensbevis og dokumentation for din uddannelse fra Rigsarkivet, hvis dokumentationen findes. Bestil bevis for din eksamen fra Rigsarkivet.