:

Hvordan søger man om at få godkendt et navn?

Table of Contents:

  1. Hvordan søger man om at få godkendt et navn?
  2. Hvordan registrerer jeg mit barns navn?
  3. Hvad skal man huske når man skifter navn?
  4. Hvordan får man en navneattest?
  5. Hvad koster et nyt kørekort ved navneændring?
  6. Hvis man ikke kan blive enige om barnets navn?

Hvordan søger man om at få godkendt et navn?

Ønsker I et navn, som ikke findes på listen over godkendte navne, så kan Du/I søge om at få navnet godkendt. Du/I skal sende en ansøgning til dit/jeres bopælssogn, hvor kordegnen eller præsten sørger for ansøgningen sendes videre i forløbet.

Hvordan registrerer jeg mit barns navn?

Når jeres barn skal navngives, skal den eller de, der har forældremyndigheden, gå på Borger.dk, logge ind med NemID og udfylde en blanket for navngivning. Her skal angives hvilke for- og efternavne, barnet skal have.

Hvad skal man huske når man skifter navn?

Du skal huske at få ændret dit sundhedskort – det gule sygesikringsbevis, når du foretager navneændring. Det kan du gøre på borger.dk. Det koster et gebyr på 200 kr. medmindre der er tale om flytning eller navneskift på grund af indgåelse af ægteskab.

Hvordan får man en navneattest?

Har du behov for at få legaliseret en fødsels-, dåbs-, person- eller navneattest, skal du enten bestille dokumentet med en digital signatur gennem borger.dk, eller vælge at bestille/afhente en fysisk attest, som skal underskrives med en original fysisk/våd underskrift af kirkekontoret i dit bopælssogn.

Hvad koster et nyt kørekort ved navneændring?

Hvis du ændrer navn, er det ikke lovpligtigt, at du skal ansøge om nyt kørekort, men du kan godt ansøge om et duplikatkørekort med det nye navn. Duplikatkørekort er en kopi af det kørekort du har, blot med dit nye navn. Du kan ansøge om et duplikatkørekort ved enhver kommune i Danmark. Det koster 280 kr.

Hvis man ikke kan blive enige om barnets navn?

Hvis I STADIG ikke kan blive enige, så er sidste udvej at slå plat eller krone. Eller putte jeres favoritnavne i en hat, og lade en anden (måske en storesøster eller -bror) trække navnet.