:

Kan man søge standby på kvote 2?

Table of Contents:

 1. Kan man søge standby på kvote 2?
 2. Kan man tage 2 bachelor?
 3. Hvornår kan man tidligst søge kvote 1?
 4. Kan man tage to uddannelser på samme tid?
 5. Kan man have flere standby pladser?
 6. Hvor mange kommer ind på standby?
 7. Kan jeg læse en ny bachelor?
 8. Kan man starte forfra på en uddannelse?
 9. Hvornår kan man senest søge ind på uddannelse?
 10. Kan man starte på samme uddannelse igen?
 11. Hvor mange bliver optaget på standby?
 12. Hvor mange får tilbudt en standby-plads?
 13. Hvor stor er chancen for at komme ind på en standby-plads?

Kan man søge standby på kvote 2?

Du kan søge om en standbyplads i din ansøgning på optagelse.dk. Standbypladserne går til ansøgere i kvote 1, som har et eksamensgennemsnit lige under årets adgangskvotient (ex: I 2019 var adgangskvotienten på antropologi 11,1, mens standbykvotienten var 10,9). Som kvote 2-ansøger, søger du automatisk også i kvote 1.

Kan man tage 2 bachelor?

Politikerne ændrer loven om uddannelsesloftet, som flere har kritiseret. Nu bliver det muligt at tage en ny uddannelse, seks år efter man er færdig med den første. I december vedtog et flertal i Folketinget, at danskerne ikke længere må tage en ekstra uddannelse på niveau med den, de i forvejen har.

Hvornår kan man tidligst søge kvote 1?

Hvis du har en dansk gymnasial eksamen og alene ønsker at søge en videregående uddannelse i kvote 1, kan du med fordel vente med at udfylde og underskrive din ansøgning til efter 15. marts kl. 12. Efter det tidspunkt er kvote 2-felterne ikke længere synlige på Optagelse.dk.

Kan man tage to uddannelser på samme tid?

Flere uddannelser på samme tid Du må ikke være indskrevet ved mere end én videregående uddannelse ad gangen. Du må dog godt være indskrevet på en ordinær (SU-berettiget uddannelse) og en åben uddannelse (betalingsuddannelse) samtidig, hvis det ikke er den samme uddannelse.

Kan man have flere standby pladser?

Kun få standby-pladser Tildelingen af studiepladser sker i prioriteret rækkefølge, og der er ikke garanti for, at alle standby-pladser bliver til studiepladser det samme år. Så hvis du bliver tildelt en standby-plads, er du altså sikret, at du kommer ind på uddannelsen.

Hvor mange kommer ind på standby?

1. oktober var 64.150. I efteroptagelsen har 7.139 optagne takket nej til en tilbudt studieplads (svarende til 10 pct. af alle optagne i sommerens optagelse), mens 6.328 er blevet optaget på en ledig plads eller optaget fra en standby-plads.

Kan jeg læse en ny bachelor?

Helt konkret betyder det, at man – uanset hvad – kan starte på en ny uddannelse seks år efter, at man har færdiggjort sin forudgående uddannelse. Samtidig kan man, som nu, fortsat starte på en ny uddannelse, hvis den er omfattet af den såkaldte positivliste (se listen i bunden af artiklen).

Kan man starte forfra på en uddannelse?

'Genindskrivning' er for dig, der har bestået første studieår på den uddannelse, som du nu ønsker at blive indskrevet på igen. Du skal søge 'Genoptagelse', hvis du ønsker at søge ind på samme uddannelse, men ikke har bestået hele første studieår.

Hvornår kan man senest søge ind på uddannelse?

Mange uddannelser har vinterstart. I de fleste tilfælde skal du ansøge via Optagelse.dk med ansøgningsfrist den 15. marts i kvote 2 og den 5. juli i kvote 1 - også selvom du søger vinterstart.

Kan man starte på samme uddannelse igen?

Genindskrivning. Hvis din uddannelse blev afbrudt, efter du havde bestået uddannelsens første år (2 semestre), og du ønsker at søge om optagelse på den samme uddannelse, skal du som udgangspunkt søge om genindskrivning.

Hvor mange bliver optaget på standby?

I efteroptagelsen har 7.139 optagne takket nej til en tilbudt studieplads (svarende til 10 pct. af alle optagne i sommerens optagelse), mens 6.328 er blevet optaget på en ledig plads eller optaget fra en standby-plads.

Hvor mange får tilbudt en standby-plads?

Fredag og de kommende dage får 65.165 ansøgere nemlig at vide, at de er blevet optaget eller tilbudt en plads på ventelisten - en standbyplads - på et uddannelsessted, mens 26.374 ikke er blevet optaget i 2017.

Hvor stor er chancen for at komme ind på en standby-plads?

Det er ikke muligt alene at søge standby. Hvis dit karaktergennemsnit er højt nok til optagelse, kan du heller ikke sige, at du hellere vil have en standby-plads med optagelse året efter. Du kan ønske standby i mere end én uddannelse.