:

Hvad laver man i Civilstyrelsen?

Table of Contents:

 1. Hvad laver man i Civilstyrelsen?
 2. Hvilke betingelser gælder for en ikke EU borgers ret til at erhverve fast ejendom til helårsbeboelse i Danmark?
 3. Hvem kan erhverve fast ejendom i Danmark?
 4. Kan man købe hus uden permanent opholdstilladelse?
 5. Kan dansker købe hus i Tyskland?
 6. Kan man købe dansk statsborgerskab?
 7. Kan udlændinge købe andel?
 8. Hvordan køber man hus i Tyskland?
 9. Er der bopælspligt i Tyskland?
 10. Hvor meget koster at søge dansk statsborgerskab?
 11. Kan en tysker købe sommerhus i Danmark?

Hvad laver man i Civilstyrelsen?

Civilstyrelsen har ansvaret for konkret sagsbehandling og til dels fastsættelse af generelle regler på de civilretlige områder fonde, fri proces, advokatbeskikkelser, retshjælp, udlændinges erhvervelse af fast ejendom samt klager over værgemål og båndlagte midler.

Hvilke betingelser gælder for en ikke EU borgers ret til at erhverve fast ejendom til helårsbeboelse i Danmark?

Bopælskravet indebærer, at man som udgangspunkt skal have enten fast bopæl i Danmark på købstidspunktet eller tidligere have haft fast bopæl i Danmark i sammenlagt 5 år. (Se dog undtagelsen for EU- og EØS-borgere nedenfor). Reglerne om bopælskrav gælder alle typer af ejendomme i Danmark.

Hvem kan erhverve fast ejendom i Danmark?

Udgangspunktet er, at hvis du ikke har bopæl i Danmark i erhvervelseslovens forstand eller ikke har haft bopæl i Danmark i mindst 5 år, skal du have tilladelse fra Civilstyrelsen til at erhverve fast ejendom i Danmark.

Kan man købe hus uden permanent opholdstilladelse?

Som hovedregel skal man have justitsministerens tilladelse til erhvervelse af fast ejendom i Danmark, medmindre man allerede har bopæl her eller tidligere hare haft bopæl her i mindst 5 år. Bor man her på ansøgningstidspunktet behøver bopælen ikke af have bestået i 5 år.

Kan dansker købe hus i Tyskland?

Udlændinge har fri adgang til at foretage et køb af fast ejendom i Tyskland, men vilkårene for erhvervelsen er noget anderledes end i Danmark. En væsentlig forskel i forhold til Danmark er notarens centrale rolle, idet det er ham, der skal dokumentere overdragelsen af ejendommen.

Kan man købe dansk statsborgerskab?

Der er den 20. april 2021 indgået en ny aftale om dansk indfødsret. Det kan få betydning for behandlingen af din ansøgning, også selvom ansøgningen er indgivet, inden aftalen blev indgået. Du kan læse mere om aftalen her.

Kan udlændinge købe andel?

Du har som udlænding lov til at købe en andelsbolig i Danmark, og hvis du er EU-borger, har du faktisk også ret til at købe en helårs ejerbolig i Danmark. Der skal afgives nogle forskellige erklæringer og i enkelte situationer, kræver det tilladelse fra justitsministeriet, hvis der er tale om ejerboliger.

Hvordan køber man hus i Tyskland?

Udlændinge har fri adgang til at foretage et køb af fast ejendom i Tyskland, men vilkårene for erhvervelsen er noget anderledes end i Danmark. En væsentlig forskel i forhold til Danmark er notarens centrale rolle, idet det er ham, der skal dokumentere overdragelsen af ejendommen.

Er der bopælspligt i Tyskland?

Udlændinges køb af ejendom i Tyskland En udlænding kan købe fast ejendom i Tyskland uden specielle tilladelser eller begrænsninger. Der er ikke bopælspligt.

Hvor meget koster at søge dansk statsborgerskab?

Er du nordisk statsborger (Finland, Island, Norge eller Sverige), eller har du tidligere haft et dansk statsborgerskab, kan du søge om dansk statsborgerskab gennem en erklæring. Du sender erklæringen og 1.100 kr.

Kan en tysker købe sommerhus i Danmark?

Svar: Nej, det kan tyskere og andsre EU-borgere som udgangspunkt fortsat ikke. Reglerne er uændrede. Det er praksis også. Der skal indhentes en særlig individuel tilladelse fra det danske justitsministerium, inden udlændinge kan få lov til at købe sommerhuse i Danmark, også selv om der er tale om EU-borgere.