:

Hvem kan søge om engangsydelse?

Table of Contents:

 1. Hvem kan søge om engangsydelse?
 2. Hvornår kan man søge enkeltydelse?
 3. Hvad får man i overlevelseshjælp?
 4. Hvad er engangshjælp?
 5. Hvordan beregner man paragraf 34?
 6. Hvor hurtigt kan man få uddannelseshjælp?
 7. Hvor meget kan man få i ressourceforløb?
 8. Hvilke sociale ydelser kan man få i Danmark?

Hvem kan søge om engangsydelse?

Kommunen kan i særlige tilfælde yde hjælp til betaling af en uforudset enkeltudgift, hvis du ikke selv har midler til at betale den. Det gælder uanset, om du får offentlig forsørgelse som for eksempel kontanthjælp, eller har en lav arbejdsindtægt. Hjælpen kan bevilges efter Aktivlovens § 81.

Hvornår kan man søge enkeltydelse?

Du kan søge om enkeltydelse, hvis du har udgifter til samvær med børn under 18 år, som ikke bor hos dig, for eksempel til mad, aktiviteter eller transport. Det er et krav, at du ikke selv kan betale.

Hvad får man i overlevelseshjælp?

Kommunen kan i særlige situationer yde det, man kalder "overlevelseshjælp". Det er enten et mindre kontant beløb pr. dag til dig og eventuelt din familie, der skal anvendes til mad eller eventuelt som en rekvisition - en slags madkupon - som du skal købe ind for i en bestemt butik i kommunen.

Hvad er engangshjælp?

Engangshjælp er til dig, som er bevilget selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, men ikke kan forsørge dig selv og din familie, indtil du får udbetalt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp første gang.

Hvordan beregner man paragraf 34?

Der kan ydes støtte, når nettoboligudgiften, som opgjort efter § 4:
 1. overstiger 2.450 kr. pr. måned for personer, der ikke har forsørgelsespligt over for børn,
 2. overstiger 3.600 kr. pr. måned for personer, der har forsørgelsespligt over for et hjemmeboende barn, eller.
 3. overstiger 3.700 kr. pr.
7. nov. 2015

Hvor hurtigt kan man få uddannelseshjælp?

Betingelser for at få uddannelseshjælp at du er under 30 år. at du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. at du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør.

Hvor meget kan man få i ressourceforløb?

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.) 15.547 kr. pr. md.

Hvilke sociale ydelser kan man få i Danmark?

Der findes mange forskellige former for sociale ydelser i Danmark....Blandt de vigtigste kan nævnes:
 • Folkepension.
 • Førtidspension.
 • Arbejdsløshedsdagpenge.
 • Sygedagpenge.
 • Kontanthjælp.
 • Revalidering.
 • Børnebidrag.
 • Børne- og ungeydelse (børnechecken)