:

Hvor mange prioriteter ungdomsuddannelse?

Table of Contents:

  1. Hvor mange prioriteter ungdomsuddannelse?
  2. Hvor får man svar på om man er kommet ind på uddannelse?
  3. Hvad er afstandskriteriet?
  4. Kan man tage 2 ungdomsuddannelser?
  5. Er laborant en bachelor?

Hvor mange prioriteter ungdomsuddannelse?

Søger du ind på en ungdomsuddannelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du prioritere op til fem skoler, men det er ikke et krav. Det er nok at tilføje ét ønske.

Hvor får man svar på om man er kommet ind på uddannelse?

Fælles for alle uddannelsesstederne er, at du får direkte svar fra uddannelsesstedet selv. De fleste af stederne sender et svar direkte i din e-boks. Men der er også flere uddannelser, hvor man skal ind på hjemmesiden og tjekke, om man er optaget.

Hvad er afstandskriteriet?

Afstandskriteriet betyder, at de ansøgere med kortest afstand mellem ud¬dannelsesinstitution og ansøgers folkeregisteradresse kommer ind først. Herefter fordeles de elever, som der ikke er plads til på uddannelsesinsti¬tutionen til andre uddannelsesinstitutioner med ledig plads.

Kan man tage 2 ungdomsuddannelser?

Du kan maksimalt få SU til 5 ungdomsuddannelser, med mindre du får et uddannelsespålæg i kontanthjælpssystemet. Alle de ungdomsuddannelser du er begyndt på (og har fået SU til), tæller med, når vi ser på, hvor mange ungdomsuddannelser du har fået SU til.

Er laborant en bachelor?

Laboranter er efterspurgte inden for fx fødevarevirksomheder, miljøområdet, kvalitetssikring af produkter, medicinalindustrien, forskning på universiteter og udvikling i større private virksomheder. Som laborant har du også mulighed for at læse videre på bachelor- eller kandidatniveau.