:

Hvilke stoffer er der i spildevand?

Table of Contents:

 1. Hvilke stoffer er der i spildevand?
 2. Hvilke tre metoder bruger man til rensning af spildevand?
 3. Hvordan renser man spildevand i Danmark?
 4. Hvad er spildevand og rent vand?
 5. Hvor bliver kloakvand af?
 6. Hvilke bakterier er der i spildevand?
 7. Hvordan renser man kloakvand?
 8. Hvad renses det danske spildevand primært for?
 9. Hvordan virker et spildevandsanlæg?
 10. Hvad er forskellen på vand og spildevand?
 11. Hvad indeholder Husholdningsspildevand?
 12. Hvor bliver vores afføring af?
 13. Hvordan bruges bakterier i renseanlægget?

Hvilke stoffer er der i spildevand?

Spildevandet kan inddeles i spildevand fra husholdninger, spildevand fra industrien og regnvand.
 • Husholdningsspildevand. Spildevand fra husholdningen består mest af afløbsvand fra toiletter, bad, opvask og tøjvask. ...
 • Industrispildevand. Spildevandet fra industri kan indeholde mange forskellige stoffer. ...
 • Regnvand.

Hvilke tre metoder bruger man til rensning af spildevand?

Man arbejder man med tre typer af rensning: Mekanisk, biologisk og kemisk.
 • Mekanisk rensning. Den mekaniske rensning hedder mekanisk, fordi den bruger mekanik. ...
 • Biologisk rensning. ...
 • Kemisk rensning. ...
 • Rensning af vand på et skib.

Hvordan renser man spildevand i Danmark?

I Danmark er der ca. 746 renseanlæg heraf mange små. Den altovervejende del af spildevandet renses dog på få store renseanlæg. På renseanlægget skal spildevandet gennem en længere proces, som omfatter tre typer af rensning: mekanisk rensning, biologisk rensning og kemisk rensning.

Hvad er spildevand og rent vand?

Spildevand er vand, der er blevet brugt. Det kan være det vand, der bliver brugt i en køkkenvask. Spildevand bliver renset på et renseanlæg, hvor det skal igennem tre forskellige rensninger, før vandet er rent igen.

Hvor bliver kloakvand af?

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, forvandler du vand til spildevand. Men spildevand forsvinder ikke bare af sig selv. Fra afløbet transporteres spildevandet til renseanlægget, hvor det skal igennem en grundig behandling, inden det kan ledes ud i naturen igen.

Hvilke bakterier er der i spildevand?

De interessante og problematiske mikroorganismer er i sundhedsmæssig henseende mikroorganismer med en lav infektiøs dosis og som udskilles i stor mængde til spildevand. Dette er bl. a. Campylobacter, enterovirus, Giardia intestinalis og Cryptosporidium parvum, da disse opfylder kriterierne.

Hvordan renser man kloakvand?

Mekanisk rensning: Rist og sandfang Når det urensede spildevand kommer til renseanlægget, fjernes det synlige affald som fx kviste, papir og plast på ristene. Sand og grus fjernes i sandfanget. De frasorterede dele fra riste og sandfang transporteres automatisk til containere og videre til en kontrolleret losseplads.

Hvad renses det danske spildevand primært for?

I Danmark renses 90-95 % af spildevandet for organisk stof og næringssalte. Et typisk rensningsanlæg består af en række åbne og lukkede tanke samt bygninger til maskineri og mandskab. Spildevandsrensning omfatter vandbehandling og slambehandling.

Hvordan virker et spildevandsanlæg?

På renseanlægget fjerner vi de farlige stoffer og sender rent vand tilbage til naturen. Dit spildevand kommer til renseanlægget gennem kloakken under jorden. Først renser vi spildevandet med nogle filtre, som sorterer fx papir, plastik og andre større dele fra. Vi fjerner også sand og fedt fra vandet.

Hvad er forskellen på vand og spildevand?

Vandafledning er alt det vand, du har brugt, og som du betaler Skanderborg Forsyning for at aflede og behandle på renseanlægget. Beregningen af vandafledning følger dit forbrug af rent vand. Øvrige omkostninger forbundet med vandafledning er et fast årligt bidrag per spildevandsstik.

Hvad indeholder Husholdningsspildevand?

Husholdningsspildevandet indeholder især organisk stof og næringsstofferne kvælstof (i både ammonium- og nitratform), fosfor (i fosfatform) og andre mineralioner. Industrispildevandet indeholder forskellige mængder organiske og uorganiske stoffer.

Hvor bliver vores afføring af?

Dit spildevand kommer til renseanlægget gennem kloakken under jorden. Først renser vi spildevandet med nogle filtre, som sorterer fx papir, plastik og andre større dele fra. Vi fjerner også sand og fedt fra vandet. Sandet bliver brugt til at bygge veje med, og fedtet kan bruges til at lave energi på et biogasanlæg.

Hvordan bruges bakterier i renseanlægget?

Biologisk rensning: Bakterier æder det organiske materiale i spildevandet og binder det i slammet. Se mere her. Bakterier: Kaldes også for mikroorganismer, og de findes naturligt i spildevandet. På renseanlægget sørger vi for, at de kan gro og blive så mange, at de kan rense vandet.