:

Hvordan laver man en SWOT-analyse?

Table of Contents:

 1. Hvordan laver man en SWOT-analyse?
 2. Hvorfor laver man intern analyse?
 3. Hvordan kan SWOT analysen anvendes i den strategiske analyse?
 4. Hvad kan man bruge SWOT analysen til?
 5. Hvad er en SW opstilling?
 6. Hvordan laver man en karakteristik af en virksomhed?
 7. Hvad bruger man interne og eksterne analyser til?
 8. Er Porters Five Forces en ekstern analyse?
 9. Hvad indeholder en SWOT opsamling?
 10. Hvilke modeller kan bruges til at beskrive og analysere virksomhedens interne forhold?
 11. Hvorfor analyserer man virksomhedens omverden?
 12. Hvad er Legos stærke sider?
 13. Hvordan karakteriser man?
 14. Hvad er handlingsalternativer?
 15. Hvilke faktorer hører til virksomhedens interne og eksterne analyser?

Hvordan laver man en SWOT-analyse?

Hvordan laver jeg en SWOT-analyse? Når du skal lave en SWOT-analyse, skal du identificere de områder i din virksomhed, hvor tingene går godt, og de områder hvor tingene går mindre godt. Herudover skal du identificere de muligheder og trusler fra omverdenen, som kan påvirke virksomhedens drift.

Hvorfor laver man intern analyse?

De interne forhold dækker i en SWOT-analyse over det, virksomheden selv kan påvirke i den daglige drift og ledelse. Det handler om de eksisterende ressourcer i virksomheden. De interne forhold vurderes så som styrker eller svagheder i SWOT-analysen.

Hvordan kan SWOT analysen anvendes i den strategiske analyse?

SWOT-analyse kommer af Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats. SWOTanalyse er et enkelt og et effektivt redskab til at skabe et indblik i din virksomheds strategiske situation. SWOT-analysen sætter fokus på både interne og eksterne forhold i din virksomhed.

Hvad kan man bruge SWOT analysen til?

En SWOT-analyse anvendes til at forstå, hvilke styrker og svagheder virksomheden har, samt hvilke muligheder og trusler, der kan påvirke virksomhedens drift. En SWOT-analyse er derfor et godt analyseredskab til at vurdere din virksomheds overordnede situation.

Hvad er en SW opstilling?

2.6 SW-opstilling InfoDel SWOT-opstillingen er et værktøj, der kan give virksomheden overblik over sine stærke og svage sider samt muligheder og trusler i omverdenen. Modellen kan bruges til en dybere analyse med henblik på revision af virksomhedens strategiplan.

Hvordan laver man en karakteristik af en virksomhed?

Denne skabelon er et ek- sempel på de emner som en virksomhedsbeskrivelse kan indeholde.
 1. Indledning:
 2. Virksomhedens produkter og ydelser:
 3. Virksomhedens markedsforhold:
 4. Virksomhedens kerneydelse/produktion/salg:
 5. Lovgivning og kontrakter:
 6. Beskrivelse af aktiver:
 7. Økonomi:
 8. Virksomhedens fremtid:

Hvad bruger man interne og eksterne analyser til?

En analyse af virksomhedens interne og eksterne forhold afdækker virksomhedens situation og danner grundlag for den strategiske planlægning i virksomheden. SWOT-opstillingen (SWOT-analysen) sammenfatter analysen af virksomhedens interne og eksterne forhold.

Er Porters Five Forces en ekstern analyse?

Der findes en lang række modeller som bruges til at analysere en virksomheds eksterne og interne forhold. Dette er Bostonmodellen, Porters Five Forces, De 7 Sér, værdikædeanalyse osv., hvoraf nogle modeller uddybes her på hjemmesiden. Hvilke modeller der bør anvendes afhænger altid af den konkrete situation.

Hvad indeholder en SWOT opsamling?

Helt præcist, skal man i de fire forskellige felter komme ind på følgende: Styrker: Det som virksomheden gør godt. Svagheder: Det som virksomheden gør knap så godt. Muligheder: Eksterne forhold, der kan have en positiv påvirkning på virksomheden.

Hvilke modeller kan bruges til at beskrive og analysere virksomhedens interne forhold?

Der findes en lang række modeller som bruges til at analysere en virksomheds eksterne og interne forhold. Dette er Bostonmodellen, Porters Five Forces, De 7 Sér, værdikædeanalyse osv., hvoraf nogle modeller uddybes her på hjemmesiden. Hvilke modeller der bør anvendes afhænger altid af den konkrete situation.

Hvorfor analyserer man virksomhedens omverden?

En virksomhed er nødt til at analysere sin omverden for at kunne se, hvad der kan påvirke dens situation og udvikling. Her er omverdensmodellen et godt værktøj. Omverdensmodellen kaldes også for omverdensanalyse.

Hvad er Legos stærke sider?

Styrker. Unikt produkt: Legos grundlæggende styrke ligger i det unikke produkt. Byggeklodserne er stadig populære og køberne sætter pris på den funktionelle og udviklingsmæssige værdi. Stærkt image: Lego har formået at bygge et brand og er internationalt anerkendt.

Hvordan karakteriser man?

Indre karakteristik
 1. Navn, alder, køn.
 2. Udseende, kendetegn.
 3. Evner: ydre styrker og svagheder.
 4. Interesser, job, uddannelse.
 5. Familieforhold, kæreste, venner.
 6. Hvor lever personen? ( miljø)
 7. Sprog (fx fra et miljø eller en tid)
 8. Status blandt venner / samfund.

Hvad er handlingsalternativer?

Handlingsalternativerne er bestemt af, hvad de forskellige organisationer er i stand til at gøre eller plejer at gøre. Beslutningsprocesserne kommer til at bestå af mange små beslutninger, som hele tiden ændres på basis af omgivelsernes reaktioner.

Hvilke faktorer hører til virksomhedens interne og eksterne analyser?

Denne yderligere inddeling fortæller dig, om de forhold som kontrolleres internt i jeres virksomhed eller om det er op til eksterne faktorer, som ligger udenfor jeres kontrol. De interne forhold er: Styrker (Strengths) og Svagheder (Weaknesses). De eksterne forhold er: Muligheder (Opportunities) og Trusler (Threats).