:

Hvad truer ozonlaget?

Table of Contents:

 1. Hvad truer ozonlaget?
 2. Hvordan udledes ozon?
 3. Hvordan påvirker co2 ozonlaget?
 4. Hvorfor forsvinder ozonlaget?
 5. Hvornår er ozonlaget tyndest?
 6. Hvad ville der ske hvis vi ikke havde ozonlaget?
 7. Hvad skal ozonlaget beskytte imod?
 8. Hvad sker der i stratosfæren?
 9. Hvilke processer kan danne gasarten ozon i mængder?
 10. Hvornår forsvinder ozonlaget?
 11. Hvad stopper ozon?
 12. Hvad er drivhuseffekten kort fortalt?
 13. Hvad opstår i Termosfæren?
 14. Hvor meget CO2 er der i ozonlaget?
 15. Hvilken stråling stopper ozonlaget?

Hvad truer ozonlaget?

I 1980'erne fandt man ud af at menneskets udledning af CFC-gasser (især fra køleskabe) var årsagen til ozonhullerne. CFC står for Chloro-Fluoro-Carbon, det er altså en gruppe af kemiske forbindelser, der består af klor. Klor fra CFC-gasserne kan løsrive sig og nedbryde ozon (O3) i atmosfæren til ilt (O2).

Hvordan udledes ozon?

Ozon dannes i atmosfæren, når kortbølget ultraviolet lys fra solen får iltmolekyler (O2) til at dele sig i iltatomer (O), som derefter genforener sig med ilt til ozon (O3). Ozon både dannes og nedbrydes naturligt ved solens stråling. Den naturlige dannelse og nedbrydning af ozon var før i tiden i ligevægt.

Hvordan påvirker co2 ozonlaget?

Drivhusgasser har været med til at fastholde varme i den nederste del af atmosfæren og derved afkøle stratosfæren. Det øger dannelsen af ozon. Ozonlaget er i forbedring, efter at udledning af CFC-gasser er blevet reduceret.

Hvorfor forsvinder ozonlaget?

I midten af 1970'erne opstod en teori om, at CFC-gasser (som man hidtil havde troet var harmløse) var skyld i, at ozonlaget blev nedbrudt. I midten af 1970'erne opstod en teori om, at CFC-gasser (som man hidtil havde troet var harmløse) var skyld i, at ozonlaget blev nedbrudt.

Hvornår er ozonlaget tyndest?

Ozonlaget er tykkest om foråret og tyndest om efteråret. Middelværdien ligger på 350 Dobson enheder. Gennem de sidste 30 er der sket en udtynding af ozonlaget – især over Antarktis. Ozonlaget måles med satelitter.

Hvad ville der ske hvis vi ikke havde ozonlaget?

Uden ozonlagets beskyttelse ville UV-lys forårsage mange flere tilfælde af hudkræft og øjenskader hos mennesker. Men de skadelige virkninger af det kortbølgede UV-lys ville også påvirke andre organismer. Mængden af plankton i oceanerne ville falde, hvilket ville have store konsekvenser for hele fødekæden.

Hvad skal ozonlaget beskytte imod?

Det er stratosfærens ozon - ozonlaget, der beskytter os mod de farlige stråler fra Solen. Uv-C stråler spalter et oxygen-molekyle til to oxygen-atomer.

Hvad sker der i stratosfæren?

Stratosfæren strækker sig fra ca. 15 km til 50 km over jordens overflade og indeholder jordens ozonlag. Ozon molekylerne der er koncentreret i dette lag absorberer ultraviolet stråling fra solen og beskytter os dermed fra skadelig stråling fra solen.

Hvilke processer kan danne gasarten ozon i mængder?

Termiske skæreprocesser, varmeprocesser med gasbrændere og lysbuesvejseprocesser udvikler altid nitrøse gasser i større eller mindre grad, da der sker en opvarmning af luft i proceszonen. Mange af processerne danner samtidig røg og andre luftforureninger som ozon og carbonmonoxid.

Hvornår forsvinder ozonlaget?

De ozonnedbrydende stoffer er så længe om at nedbrydes og forsvinde fra atmosfæren, at forskerne siger, vi skal helt frem til midten af dette århundrede, før ozonlaget er tilbage på niveauet, inden den menneskeskabte forurening nedbrød det.

Hvad stopper ozon?

Når lyset kommer igen om foråret, begynder CFC-gasserne at reagere med ozon, som så nedbryder ozonlaget. Derfor opstår ozonhullerne i det tidligere forår - som er i september og oktober for Antarktis og marts og april for Arktis. Når varmen stiger i stratosfæren i det sene forår, stopper nedbrydningen af ozonlaget.

Hvad er drivhuseffekten kort fortalt?

Drivhuseffekten virker ved, at en del af Solens stråler ”fanges” af drivhusgasserne i Jordens atmosfære og sendes tilbage mod Jorden. På den måde ophobes en del af varmeenergien fra Solen, og der opretholdes en temperatur på Jorden, som er afgørende for Jordens liv.

Hvad opstår i Termosfæren?

Aurora er når lys udsendes, fordi stærkt ladede partikler fra solens plasma (solvinde) kolliderer med gasserne i jordens atmosfære, navnligt termosfæren.

Hvor meget CO2 er der i ozonlaget?

Ozon findes også i troposfæren, hvor det er en forurening. Troposfærens ozon er hovedsagelig begrænset til den nordlige halvkugle. Det antages at give 0,3-0,5 Watt/m2 opvarmning, svarende til ca. 25% af det øgede CO2-niveau (3654 s.s.22+s24 3550).

Hvilken stråling stopper ozonlaget?

Hvordan beskytter ozonlaget mod UV-stråler Ozonlaget absorberer den kortbølgede ultraviolette stråling fra solen, og beskytter os dermed mod solens farlige stråler. Det er især de skadelige UVB og UVC stråler, som ozonlaget opfanger.