:

Hvad laver Aquaporin?

Table of Contents:

 1. Hvad laver Aquaporin?
 2. Hvor findes Aquaporiner?
 3. Hvad er princippet i Aquaporins Vandrensende membraner?
 4. Hvor ligger cellemembranen?
 5. Hvad er faciliteret diffusion?
 6. Hvad er funktionen af cellevæggen?
 7. Hvad cellemembran?
 8. Hvad er en semipermeabel?
 9. Hvad gør transportproteiner?
 10. Hvad beskytter cellevæggen mod?
 11. Hvad er funktionen af DNA?
 12. Hvad er cellemembranen funktion?
 13. Hvad bruger vi cellemembran til?
 14. Hvad forstår man ved osmose?
 15. Hvad kan trænge igennem en cellemembran?

Hvad laver Aquaporin?

Aquaporiner er selektive membranproteiner, der danner porer i cellemembranen, som tillader passage af vand ind og ud af cellen og samtidig hindrer passage af ioner og andre opløste molekyler. Derfor kaldes aquaporiner også vand-kanaler. Passagen af vand gennem aquaporiner er en passiv proces.

Hvor findes Aquaporiner?

De findes i forskellige undertyper i cellemembraner med særlig stor vandtransport, fx i nyrernes rørsystemer, hvor en gruppe kaldet type 1 varetager den obligatoriske vandtransport i de proksimale tubuli, mens type 2 varetager den hormonregulerede transport (ved antidiuretisk hormon, ADH) i samlerørene (se nyre).

Hvad er princippet i Aquaporins Vandrensende membraner?

Aquaporinerne (de hvide legemer) er indbygget i en biomimetisk membran (den gule film) som holdes på plads af et bæremateriale (grønt). Støttemateriale (gråt) omgiver og beskytter den biomimetiske membran. Aquaporinmolekylerne indeholder hydrofobe transmembrane segmenter så de kan spænde over membranen.

Hvor ligger cellemembranen?

Cellemembranen omgiver cellens cytoplasma og adskiller således de intracellulære komponenter fra det ekstracellulære miljø. Svampe, bakterier og planter har desuden en cellevæg, der yder cellen mekanisk støtte og forhindrer passage af større molekyler.

Hvad er faciliteret diffusion?

Ved faciliteret transport sker en diffusion af polære stoffer og større molekyler gennem et transportprotein i membranen. Faciliteret transport foregår med koncentrationsgradienten (fra høj til lav), via et kanalprotein, og der tilføres ikke energi fra cellens stofskifte.

Hvad er funktionen af cellevæggen?

For de enkelte planteceller udgør cellevæggen en barriere - både en beskyttende barriere for fx sygdomsangreb og en barriere for kommunikation mellem cellerne. Men spredt rundt i cellevæggen findes små kanaler - plasmodesmata - der forbinder cellerne, og herigennem kan cellerne udveksle forskellige stoffer og signaler.

Hvad cellemembran?

Cellemembran eller plasmamembran er en biologisk membran, der adskiller det indre af en celle fra omgivelserne. Historisk er cellemembranen desuden blevet kaldt plasmalemma. Den består af et dobbeltlag af lipider med indlejrede proteiner.

Hvad er en semipermeabel?

En semipermeabel membran er en halvgennemtrængelig membran, og et kendt eksempel er cellemembranen. En halvgennemtrængelig membran kan kun gennemtrænges af stoffer som vand (H2O) og andre stoffer der er på størrelse med, eller mindre end vand.

Hvad gør transportproteiner?

Kanalproteiner og transportproteiner findes i cellemembraner. Disse proteiner gør det muligt for stoffer at bevæge sig over cellemembranen – enten ind i cellen eller ud af cellen. Transporten er enten aktiv eller passiv – dvs. energikrævende eller ikke-energikrævende.

Hvad beskytter cellevæggen mod?

For de enkelte planteceller udgør cellevæggen en barriere - både en beskyttende barriere for fx sygdomsangreb og en barriere for kommunikation mellem cellerne. Men spredt rundt i cellevæggen findes små kanaler - plasmodesmata - der forbinder cellerne, og herigennem kan cellerne udveksle forskellige stoffer og signaler.

Hvad er funktionen af DNA?

DNA-molekyler er de enheder der bærer vores genetiske information og sørger for at de kan gives videre ved celledeling. Den genetiske information ligger i vores DNA i form af sekvensen af de 4 nitrogenbaser.

Hvad er cellemembranen funktion?

Funktion. Cellemembranen omgiver cellens cytoplasma og adskiller således de intracellulære komponenter fra det ekstracellulære miljø. Svampe, bakterier og planter har desuden en cellevæg, der yder cellen mekanisk støtte og forhindrer passage af større molekyler.

Hvad bruger vi cellemembran til?

Cellemembran, plasmamembran, cellers afgrænsning mod omgivelserne. Den regulerer passagen af stoffer ind og ud af cellen. Nogle molekyler passerer frit gennem membranen, mens andre kræver særlige transportsystemer for at krydse membranen.

Hvad forstår man ved osmose?

Osmose er en proces, hvor vandmolekyler bevæger sig igennem en halvgennemtrængelig membran for at udligne koncentrationer af vandmolekyler på begge sider af membranen. Du har to beholdere (beholder 1 og 2), der er adskilt af en membran.

Hvad kan trænge igennem en cellemembran?

Den består af et dobbeltlag af lipider med indlejrede proteiner. Lipidernes upolære carbonkæder gør cellemembranen gennemtrængelig for upolære molekyler og visse små molekyler som kuldioxid (CO2), ilt (O2) og vand (H2O), men uigennemtrængelig for ioner og de fleste polære molekyler.