:

Hvad er Idiotformlen?

Table of Contents:

 1. Hvad er Idiotformlen?
 2. Hvad kan trigonometriske funktioner bruges til?
 3. Hvad indebærer trigonometri?
 4. Hvad er cos v?
 5. Hvad bruges sinusrelationerne til?
 6. Hvad er hosliggende og modstående katete?
 7. Hvad kan enhedscirklen bruges til?
 8. Hvad kan man bruge Pythagoras til?
 9. Hvad er cos sin og tan?
 10. Hvad er forskel på geometri og trigonometri?
 11. Hvordan finder man hypotenusen når man har kateterne?
 12. Hvordan finder man vinklen v?
 13. Hvordan finder man Kateterne når man har hypotenusen?
 14. Hvordan finder man hosliggende katete?
 15. Hvad er den hosliggende katete?

Hvad er Idiotformlen?

Det er kun i Danmark, at den trigonometriske grundrelation sin^2x + cos^2x = 1 kaldes idiotformlen.

Hvad kan trigonometriske funktioner bruges til?

Cosinus og Sinus er to funktioner, hvor man putter en vinkel ind, og hvor der så kommer et tal mellem -1 og 1 ud. De kaldes trigonometriske funktioner, fordi man kan bruge dem til at beregne ting, der har med trekanter at gøre.

Hvad indebærer trigonometri?

Trigonometri er en gren af matematikken som behandler relationen mellem sider og vinkler i trekanter. I afsnittet om trekanter og vinkler præsenteres vi for trigonometriens primære objekter, nemlig trekanterne, deres sider og vinkler.

Hvad er cos v?

Cosinus og sinus. Cosinus til en vinkel v er retningspunktets førstekoordinat. Cosinus til v skrives cos(v). Sinus til en vinkel v er retningspunktets andenkoordinat.

Hvad bruges sinusrelationerne til?

Sinusrelationerne benyttes typisk til at bestemme vinkler og sidelængder i en trekant, hvor vi kender to vinkler og længden af én side. Fx kan vi bestemme a, hvis vi kender ∠A, ∠B og b.

Hvad er hosliggende og modstående katete?

I en retvinklet trekant er hypotenusen altid den længste side. En "modstående side" er den katete, som ligger overfor den givne vinkel, og en "hosliggende side" er den katete, som ligger tættest på den givne vinkel. For at beskrive hvilke sider vi arbejder med i retvinklede trekanter, bruger vi nogle særlige ord.

Hvad kan enhedscirklen bruges til?

Det bruger du enhedscirklen til Kort sagt bruges den til at udregne og forstå sinus, cosinus og tangens. Disse tre er dog ligeledes matematiske begreber, som kan være svære at forstå. Man kan også sige, at cirklen anvendes til at opnå en dybere forståelse for vinkler.

Hvad kan man bruge Pythagoras til?

Pythagoras' læresætning udgør altså en opskrift på, hvordan vi finder længden af én side i en trekant, hvis vi kender længden af de to andre sider, og hvis vi ved, at trekanten er retvinklet (læs mere her). Selvom trekanten ikke er retvinklet, kan vi faktisk benytte os af Pythagoras' læresætning.

Hvad er cos sin og tan?

Tangens er en trigonometrisk funktion ligesom cosinus og sinus. Det er ligeledes en funktion, hvor man kommer en vinkel ind, men i modsætning til cosinus og sinus, hvor man kun kunne få et tal ud mellem -1 og 1, så kan man få alle reelle tal ud med tangens.

Hvad er forskel på geometri og trigonometri?

En vigtig del af geometrien er trigonometri, der er læren om måling af trekanter. Et andet stort navn her er også Pythagoras. Den euklidiske geometri bygger på et antal postulater (kaldet aksiomer) som ikke kan bevises; for eksempel begrebet "et punkt" og at der gennem to punkter kan trækkes én og kun en ret linje.

Hvordan finder man hypotenusen når man har kateterne?

Altså hypotenusens længde er lig kvadratroden af den ene katete (a) i anden potens plus den anden katete (b) i anden potens. Når man vil finde længden af hypotenusen, men ikke har længden af begge kateter, kan man finde den, hvis man kender enten en af kateternes længde og den hosliggende vinkel.

Hvordan finder man vinklen v?

Vinkelsummen i en trekant er 180 grader, og vi kender vinkel C som er 90 grader (den rette vinkel), og vi har lige beregnet vinkel A til 32,0 grader. Det vil sige at vi kan tage vinkelsummen (180 grader), og fratrække vinkel C (90,0 grader) og vinkel A (32,0 grader). Man kan derfor beregne vinkel B til 58,0 grader.

Hvordan finder man Kateterne når man har hypotenusen?

Altså hypotenusens længde er lig kvadratroden af den ene katete (a) i anden potens plus den anden katete (b) i anden potens. Når man vil finde længden af hypotenusen, men ikke har længden af begge kateter, kan man finde den, hvis man kender enten en af kateternes længde og den hosliggende vinkel.

Hvordan finder man hosliggende katete?

Med den hosliggende katete menes der den katete, som ligger op til vinklen. Vinklen er altså mellem den hosliggende katete og hypotenusen. Altså sinus af v er lig den modstående katete divideret med hypotenusen. Her er den modstående logisk nok den katete, der ligger overfor vinklen.

Hvad er den hosliggende katete?

I en retvinklet trekant er hypotenusen altid den længste side. En "modstående side" er den katete, som ligger overfor den givne vinkel, og en "hosliggende side" er den katete, som ligger tættest på den givne vinkel.