:

Hvornår skal der være bremser på en landbrugsvogn?

Table of Contents:

 1. Hvornår skal der være bremser på en landbrugsvogn?
 2. Hvad er en bremseventil?
 3. Hvad er 2 kreds bremsesystem?
 4. Hvor meget må en traktor køre med uden bremser?
 5. Hvor meget må en traktor køre med?
 6. Hvad gælder for trykluft hydrauliske bremser?
 7. Hvad er en Overcenterventil?
 8. Hvordan virker nødbremse?
 9. Er håndbremsen en nødbremse?
 10. Hvor meget må en traktor køre?
 11. Hvor meget vejer en gyllevogn?
 12. Hvad er max hastighed for traktor?
 13. Hvad er pilotstyret kontraventil?
 14. Hvad forstås ved en pumpes deplacement?
 15. Hvad hjælper automatisk nødbremse med?

Hvornår skal der være bremser på en landbrugsvogn?

Vogne skal have bremser i alle de tilfælde, hvor det ikke er muligt for traktoren alene eller i forbindelse med bremser på en anden vogn at opfylde kravet om, at mindst 50% af det samlede vogntogs vægt ligger på bremsende hjul. Bremserne skal kunne give en samlet bremsekraft på mindst 30 % af påhængsvognens totalvægt.

Hvad er en bremseventil?

Har vognen affjedret undervogn, er der mulighed for at montere en bremseventil, som justerer trykket ud til hjulene afhængigt af, hvor meget læs der er på (ALBventil). Fedt og snavs: Rust og indtørret fedt blandet med støv giver for stor modstand, som kan betyde bremse forsinkelse og mindre bremsekraft.

Hvad er 2 kreds bremsesystem?

Det hydrauliske bremsesystem Både driftsbremsen og nødbremsen er dele af et 2-kreds bremsesystem, som gør, at hvis den ene ikke virker, kan du stadig bremse med den anden. Nødbremsen er altså den bremse, der sætter ind, hvis driftsbremsen går i stykker. Driftsbremsen er den, du anvender med fodpedalen.

Hvor meget må en traktor køre med uden bremser?

Det vil sige, at når der i det øverste af de fire nederste felter står 3500 kg., så er det den største tilladte vægt på vogn eller redskab, som traktoren må køre med uden bremser.

Hvor meget må en traktor køre med?

En toakslet traktor må ifølge den danske færdselslov højest veje 18.000 kg, og en treakslet vogn højest trykke med 24.000 kg på de tre aksler til sammen. En toakslet vogn trykke med 20.000 kg, hvis akselafstanden på vognen er over 1,8 meter.

Hvad gælder for trykluft hydrauliske bremser?

14) Trykluft-hydrauliske bremser, hvor bremsepedalen påvirker en bremseventil, der regulerer trykluf- ten til en transformer. Transformeren omsætter lufttrykket til et hydraulisk bremsetryk ved at en trykluftcylinder påvirker en hydraulisk hovedcylinder, der leder det hydrauliske tryk videre til hjul- bremserne.

Hvad er en Overcenterventil?

Overcenterventil Sterling type E (14 varer) Anvendes til at kontrollere hydraulisk sænkning af en last, og i forbindelse hermed at yde sikkerhed i tilfælde af slangebrud. Kaldes også sænke-/bremseventil og lastholdeventil.

Hvordan virker nødbremse?

Nødbremsen er normalt indbygget i driftsbremsen som det ene kreds ved et tokreds bremsesystem. Nødbremsen kan også være parkeringsbremsen. Tokreds bremsesystem betyder ganske enkel, at bremsevæskebeholderen er delt i 2 dele (2 kredse) hvor det ene kreds virker på mindst 3 hjul og det andet kreds også virker på min.

Er håndbremsen en nødbremse?

En bil skal være forsynet med 3 bremser: Driftsbremse (fodbremsen) Nødbremse. Parkeringsbremse (håndbremse)

Hvor meget må en traktor køre?

Nye traktorer vil fra begyndelsen have tilladelse til at køre 40 km/t. Andre skal omkring synshallen. Siden årsskiftet må traktorer køre 40 km/t.

Hvor meget vejer en gyllevogn?

- De største traktorer, vi ser på vejene heromkring, har en totalvægt på 18 ton. Hvis den treakslede gyllevogn vejer 24 ton må vogntoget tilsammen veje 42 ton, siger Hugo Juul og understreger at et traktorvogntog aldrig må overstige 44 ton ligegyldig hvor mange aksler, der er.

Hvad er max hastighed for traktor?

Alle nye traktorer og motorredskaber har gennem flere år været konstrueret og godkendt til 40 km/t således, at det er fuldt forsvarligt at tillade kørsel med den hastighed de er konstrueret til.

Hvad er pilotstyret kontraventil?

Bruges til at blokere cylinderen i begge retninger. Flowet er frit i den ene retning og blokeret i den modsatte retning, indtil styretrykket aktiveres.

Hvad forstås ved en pumpes deplacement?

Hydrauliske pumper på denne side er fortrængningspumper, dvs. deres deplacement (fortrængning) eller slagvolumen bliver afleveret til systemet for hver rotation, pumpen foretager. Hydrodynamiske pumper, fx centrifugalpumper, har en strømkapacitet, der er afhængig af deres omdrejningshastighed og trykket.

Hvad hjælper automatisk nødbremse med?

Pre-Collision System. (Automatisk nødbremse) Hvis systemet registrerer en potentiel kollision, advares føreren med både lyd- og lyssignal. Ved overhængende risiko aktiveres bremserne for at undgå kollision og afbøde evt. skadevirkning, hvis uheldet er uundgåeligt.