:

Hvordan bliver man it-arkitekt?

Table of Contents:

  1. Hvordan bliver man it-arkitekt?
  2. Hvad laver en IT teknolog?
  3. Hvor meget tjener en IT arkitekt?
  4. Hvor meget tjener man som finansøkonom?
  5. Hvad er snittet til finansøkonom?
  6. Hvilke kandidater kan jeg læse med min bachelor?
  7. Hvad kan man bygge ovenpå en professionsbachelor?

Hvordan bliver man it-arkitekt?

IT-arkitekt uddannelsen består af IT-arkitekt Foundation modulet samt et practitioner-modul, hvor man kan vælge mellem modulet Enterprise Arkitekt, Systemarkitekt og Teknologiarkitekt. Derudover har man mulighed for at blive certificeret inden for hvert af de tre practitioner-områder.

Hvad laver en IT teknolog?

Som it-teknolog lærer du fx selv at opbygge Internet of Things-løsninger (IoT), ligesom du kan rådgive andre om IoT. Du får styr på at programmere på forskellige niveauer fra mikrocontrollere over almindelige administrative programmer (fx Python) til automatisering af processer (Scripting/ML).

Hvor meget tjener en IT arkitekt?

Hvis vi ser bort fra en lille håndfuld med indtægter under 40.000 kroner om måneden, så får hovedparten af IT-arkitekterne fra 50.000 kroner og helt op til 95.000 kroner om måneden i lønningsposen.

Hvor meget tjener man som finansøkonom?

Hvad tjener en finansøkonom? En finansøkonom tjener i gennemsnit 33.842 kr. pr. måned.

Hvad er snittet til finansøkonom?

Adgangskrav for kvote 1
  • Gymnasial eksamen.
  • Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.
  • Ovenstående fag skal være bestået med en karakter, der er mindst 2,0. Hvis der indgår flere karakterer i faget skal gennemsnittet være mindst 2,0. Kravet er ikke opfyldt ved oprunding.

Hvilke kandidater kan jeg læse med min bachelor?

Der findes ikke en fælles oversigt over, hvilke kandidatuddannelser en bestemt bacheloruddannelse giver adgang til. Adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse er beskrevet på universiteternes egne hjemmesider under den enkelte kandidatuddannelse.

Hvad kan man bygge ovenpå en professionsbachelor?

Med en professionsbacheloruddannelse som baggrund kan du bygge ovenpå med uddannelse på kandidatniveau. Med en diplomuddannelse som baggrund kan du bygge ovenpå med en masteruddannelse. Med en bachelor eller kandidat fra universitetet kan du specialisere dig eller udbygge dine kompetencer med en masteruddannelse.