:

Hvordan bliver man kunstner?

Table of Contents:

  1. Hvordan bliver man kunstner?
  2. Hvordan spiller det offentlige rum sammen med værket?
  3. Hvad er det kunstneriske formål med Land Art?
  4. Hvad er en installationskunst?
  5. Hvornår opstår land art som kunstnerisk genre?
  6. Hvad definerer et land art værk?

Hvordan bliver man kunstner?

Der er ikke noget krav om uddannelse for at blive billedkunstner. Mange er autodidakte (selvlærte) og er startet tidligt eller parallelt med andet erhvervsarbejde. En lang række kreative uddannelser kan danne baggrund for et virke som billedkunstner. Resten er talent og hårdt arbejde.

Hvordan spiller det offentlige rum sammen med værket?

Værket fremstillede offentlige rum som konfliktfyldte og fjernelsen før tid synes at bekræfte at offentlige rum er fyldt med modstridende interesser. Karakteristisk for skulpturene i perioden var et udvidet værkbegreb hvor kunsten i højere grad indgik i eller var med til at forme et miljø.

Hvad er det kunstneriske formål med Land Art?

Land art kunstnere er forholder sig til landskabets rum, og skaber i samspil med natur og naturens materialer, et værk som kan være en kunstinstallation eller skulptur. Arbejdet er bygget på et udvalgt sted med de tilgængelige materialer på stedet eller vises i forarbejdet form.

Hvad er en installationskunst?

Installationskunst er en betegnelse for en kunstform, der tager sit udtryk som en installation/indretning, der som oftest forholder sig til rummet omkring sig. Genstandene, der indgår i installationen, er ikke nødvendigvis i sig selv kunstværker.

Hvornår opstår land art som kunstnerisk genre?

Land art er betegnelsen for en kunstretning, der opstod i USA i slutningen af 1960'erne. Den tidlige land art omfatter kunstværker udført af en mindre gruppe amerikanske kunstnere, der i 1960'erne og 1970'erne forlod kunstgallerierne for at udforske det amerikanske landskab.

Hvad definerer et land art værk?

Land art befinder sig genremæssigt mellem skulptur og landskabsarkitektur. Værket udføres i sammenhæng med de naturlige og eventuelt kulturelle omgivelser og indebærer ofte omfattende indgreb i et landskab; det kan også have form af en rejse, som kunstneren foretager og dokumenterer fotografisk.