:

Hvad var Ørkenkrigen?

Table of Contents:

  1. Hvad var Ørkenkrigen?
  2. Hvordan udviklede modstandskampen sig i løbet af besættelsen?
  3. Hvad var konsekvenserne af 2. verdenskrig?
  4. Hvad hed Rusland under 2. verdenskrig?
  5. Hvilke konsekvenser fik Tyskland efter 2. Verdenskrig?
  6. Hvordan påvirker 2. Verdenskrig julemiddagen?
  7. Hvad kaldes 2. Verdenskrig for i Rusland og hvorfor?
  8. Hvad var grunden til den kolde krig?
  9. Hvem sluttede 2. Verdenskrig?

Hvad var Ørkenkrigen?

Ørkenkrigen eller Kampagnen i den Vestlige Ørken var den indledende del af Felttoget i Nordafrika under 2. verdenskrig. Ørkenkrigen bestod lige fra starten af en række offensiver, som fik fronten til at bølge frem og tilbage i ørkenen.

Hvordan udviklede modstandskampen sig i løbet af besættelsen?

Modstandskampen, som voksede frem i de sidste besættelsesår, fik ikke alene betydning for danskernes selvforståelse. Den viste også hele verden, at der var et kæmpende Danmark. Dermed var vejen banet for, at landet efter befrielsen og efter Anden Verdenskrig blev placeret på de allierede sejrherrers side.

Hvad var konsekvenserne af 2. verdenskrig?

Anden verdenskrig betød også en markant ændring i magtbalancen. Europa stod som sagt tilbage med massive ødelæggelser, enorme tabstal, samfund der skulle genopbygges, en ødelagt økonomi, og kom dermed svækkede ud af krigen. Dette gjaldt også for lande som Storbritannien og Frankrig, der ellers stod som sejrsherrer.

Hvad hed Rusland under 2. verdenskrig?

Sovjetunionen havde allerede i 1939 indledt krigshandlinger i Østeuropa og var på sin vis allerede en del af 2. Verdenskrig, men med Hitlers angreb i 1941 ændredes Sovjetunionens rolle i krigen. Nu blev landet tvunget til at gå sammen med de allierede, Frankrig, Storbritannien og USA, i kampen mod Tyskland.

Hvilke konsekvenser fik Tyskland efter 2. Verdenskrig?

Da Nazityskland havde tabt 2. Verdenskrig, blev Tyskland opdelt i fire områder eller zoner, som det blev kaldt. Hver zone skulle kontrolleres af enten USA, Storbritannien, Frankrig eller Sovjetunionen, som var de lande, der havde vundet krigen. Sovjetunionen skulle kontrollere Østtyskland.

Hvordan påvirker 2. Verdenskrig julemiddagen?

Mange byboere brugte i julen en del energi på at opdyrke kontakter til landbefolkningen, hvilket ofte kunne tilføje en del godt til den noget reducerede julemiddag. Det var dog langt fra alle, der havde lyst, mulighed eller cykeldæk til at tage på landet – så havde du penge nok, var ”den sorte børs” en anden mulighed.

Hvad kaldes 2. Verdenskrig for i Rusland og hvorfor?

verdenskrig mellem Tyskland og Sovjetunionen som omfattede Central- og Østeuropa fra den 22. juni 1941 til den 9. maj 1945. Den nazistiske propaganda kaldte konflikten for Korstoget mod bolsjevismen.

Hvad var grunden til den kolde krig?

Konfliktens vigtigste årsag var, at NATO-landene og Warszawapagt-landene havde forskellige, og uforenelige, politiske og økonomiske systemer, og derfor ikke kunne blive enige om, hvordan Tyskland og Europa skulle genopbygges efter 2. Verdenskrig.

Hvem sluttede 2. Verdenskrig?

Krigen – hvis væbnede konflikter kom til at berøre adskillige lande i næsten alle verdensdele – sluttede med først Tysklands og derpå Japans kapitulation i foråret og sommeren 1945. Japans kapitulation kom efter USA's angreb på Nagasaki og Hiroshima med det nye dommedagsvåben, atombomben.