:

Hvad er artefakter kultur?

Table of Contents:

 1. Hvad er artefakter kultur?
 2. Hvordan laver man en kulturanalyse?
 3. Hvordan ændrer man en kultur?
 4. Hvorfor lave en kulturanalyse?
 5. Hvad er kultur isbjerg?
 6. Hvad er Isbjergsmodellen?
 7. Hvordan analyserer man en organisationskultur?
 8. Hvordan måler man kultur?
 9. Hvorfor ændre kulturen sig?
 10. Hvordan ændrer man kulturen i en virksomhed?
 11. Hvorfor organisationskultur?
 12. Hvad er grundlæggende antagelser?
 13. Hvem har lavet Isbjergsmodellen?
 14. Hvad påvirker kulturen?
 15. Hvordan beskriver man en kultur?

Hvad er artefakter kultur?

Artefakter og symboler I det yderste lag findes de fysisk observerbare måder som kulturen kommer til syne på. Artefakter og symboler inkluderer derfor alt lige fra organisationens logoer, arkitektur og struktur til hvem, der taler med hvem og hvordan og ikke mindst, hvordan går medarbejderne går klædt.

Hvordan laver man en kulturanalyse?

Kulturanalyse – Sammenhæng mellem det man siger, og det man gør! Med kulturledelse gør man sig anstrengelser for at definere organisationens kendetegn, og man arbejder bevist på at forankre kendetegnene i organisationen. Man skaber sammenhæng mellem det man siger, og det man gør.

Hvordan ændrer man en kultur?

Normalt siger man, at det tager flere år at ændre en kultur. Men det er muligt at påvirke kulturen i en ny retning ved hjælp af helt konkrete tiltag. Vi kan definere en organisationskultur som de organisatoriske normer og værdier, holdninger og handlinger som gør en organisation til det, den er.

Hvorfor lave en kulturanalyse?

Hvorfor lave en kulturanalyse? En kulturanalyse giver et fantastisk fundament for at arbejde målrettet med udviklings- og forbedringsprocesser i din organisation. Kulturanalysen giver dig blandt andet bud på: Hvilke forandringer, der skal ske for at din organisation leverer top-performance.

Hvad er kultur isbjerg?

Et isbjerg er en udbredt metafor, når talen falder på kultur. Som bekendt er det kun toppen af isbjerget, der er synlig, mens den største del af isbjerget er skjult under havoverfladen. Så når vi taler om kultur, så symboliserer toppen af isbjerget de ting og handlinger, som vi tydeligt kan se.

Hvad er Isbjergsmodellen?

I isbjergsmodellen ses konflikthåndtering som toppen af isbjerget, der bæres af tre underliggende lag af kompetencer – som er forudsætninger for at kunne praktisere konflikthåndtering. De tre underliggende lag er samarbejde, kommunikation og anerkendelse af sig selv og andre.

Hvordan analyserer man en organisationskultur?

Overordnet vil man ofte være interesseret i at besvare spørgsmål som:
 1. Hvordan er organisationskulturen?
 2. Hvem forstår hvad på hvilke måder i medieorganisationen?
 3. Hvad er de eksplicitte og de implicitte mål og værdier i organisationen?
 4. Er der enighed om målene?
 5. Hvilke grupper har hvilke værdier og hvilke mål?

Hvordan måler man kultur?

Hofstedes kulturelle dimensioner kan også bruges til at forstå, hvordan man kan vurdere, hvorvidt en kultur hælder mest mod den ene eller den anden pol. En mere konkret tilgang findes i Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) som bygger på teori af Cameron og Quinn.

Hvorfor ændre kulturen sig?

Kultur forandring er den største hindring af forandring I større forandringer prøver man derfor – som det første skridt – at ændre organisationens og den enkelte medarbejders adfærd, værdier eller holdninger. Man mener, at den efterfølgende forandringen vil være nemmere at gennemføre.

Hvordan ændrer man kulturen i en virksomhed?

Virksomhedens kultur giver retning for medarbejdere og ledelse. Hvis du vil præge eller ændre virksomhedens kultur i en bestemt retning, så er det vigtigste, at du kender virksomhedens eksisterende udgangspunkt. Og ligeledes skal du vide, hvorfor du vil ændre kulturen.

Hvorfor organisationskultur?

Organisationskultur – er den skjulte overtaler – som guider og skærper medarbejdernes adfærd, og som stabiliserer og sikrer organisationens praksis og adfærd over tid. Fordi det driver medarbejdernes holdninger og adfærd og fastholder status quo, er kulturen nød til at være en integreret del af en forandring.

Hvad er grundlæggende antagelser?

De grundlæggende antagelser er de faktiske værdier som kulturen repræsenterer. De grundlæggende antagelser er typisk så godt integreret i organisationens miljø, at de er svære at identificere for medarbejderne. Normer, attituder, den måde man tager beslutninger på og agere på – er blevet normen over tid.

Hvem har lavet Isbjergsmodellen?

Isbjergs modellen er en model af Edgar Schein og en kulturanalyse af en Organisationskultur. Udtrykket “Organisationskultur” eller ”kulturanalyse” henvender sig til en organisations værdier og overbevisninger. Principperne, ideologierne såvel som politikker i en organisation, udgør dens kultur.

Hvad påvirker kulturen?

Det er værdier, normer og adfærd. Så ligesom blæsten kun bliver synlig, når træerne bøjer sig, så er kulturen først synlig, når den udfolder sig i handlinger. Et af de første steder, hvor du kan kigge efter kulturen er påklædning, indretningen, og hvordan de indfødte bevæger sig.

Hvordan beskriver man en kultur?

Kultur udgøres af mange forskellige ting f. eks. jeres vision, værdier, normer og systemer. Men også symboler, sprog, antagelser, overbevisninger/anskuelser og vaner er en del af din virksomheds kultur.