:

Hvad er surrealisme billedkunst?

Table of Contents:

  1. Hvad er surrealisme billedkunst?
  2. Hvordan startede surrealismen?
  3. Hvilken rolle spiller drømme og virkelighed for surrealismen?
  4. Hvad er abstrakt surrealisme?
  5. Hvilken maler introducerede surrealismen?

Hvad er surrealisme billedkunst?

Surrealisme betegner en kunstnerisk bevægelse, der bevidst dyrkede det overvirkelige med drømmen, begæret og underbevidstheden som omdrejningspunkt. Den surrealistiske bevægelse fokuserede på det, der lå ud over det realistiske i forsøget på at skabe en ny og bedre verden.

Hvordan startede surrealismen?

I 1924 skrev digteren André Breton det surrealistiske manifest, Les Manifestes surréalistes, som skulle blive begyndelsen på surrealismen. Heri definerede han surrealismens formål og tankesæt. Surrealisterne ønskede at gøre op med samfundets regler og normer om, hvordan man skulle leve.

Hvilken rolle spiller drømme og virkelighed for surrealismen?

Surrealisterne var meget optaget af drømme og så drømme som den ultimative måde at nå frem til en overvirkelighed. Surrealisterne var inspireret af psykoanalytikeren Sigmund Freud () og hans teorier, omkring forbindelsen mellem drøm og virkelighed.

Hvad er abstrakt surrealisme?

Surrealismen er en af det 20. århundredes vigtigste kunstretninger. Som navnet antyder, vil retningen vise en anden virkelighed, end den vi kan se med det blotte øje.

Hvilken maler introducerede surrealismen?

Surrealismen blev introduceret i Danmark i 1930'ernes begyndelse af Wilhelm Freddie, Vilhelm Bjerke Petersen, Ejler Bille og Richard Mortensen. De var i 1934 drivkræfterne bag udstillingen og tidsskriftet Linien, der stod for en Miró-inspireret, abstrakt surrealisme.