:

Hvordan slukkede man Tjernobyl?

Table of Contents:

 1. Hvordan slukkede man Tjernobyl?
 2. Hvad er strålesyge?
 3. Hvad gør kernekraft?
 4. Hvad gør stråling ved cellerne?
 5. Hvordan virkede Tjernobyl?
 6. Hvordan påvirkede Tjernobyl Danmark?
 7. Hvad gør Betastråling ved kroppen?
 8. Hvilken effekt har ioniserende stråling på kroppen?
 9. Hvad omdannes Kernespaltning til?
 10. Hvad er en Kerneproces?
 11. Hvad betyder det at ionisere?
 12. Hvad gør radioaktiv stråling ved kroppen?
 13. Hvordan er Tjernobyl i dag?
 14. Hvordan eksplodere et atomkraftværk?
 15. Hvor meget radioaktivitet er der i Danmark?

Hvordan slukkede man Tjernobyl?

Kontrolstavene begyndte at smelte, damptrykket steg. Til sidst gav reaktoren efter og eksploderede. Eksplosionen løftede det tonstunge cementlåg af reaktoren og lod på den måde det radioaktive materiale slippe ud af den skadede reaktor.

Hvad er strålesyge?

Strålesyge (eller strålingssyge) er en sygdom, der kan opstå, hvis man bliver udsat for små eller store mængder ioniserende stråling (højere end 1000 milliSv) fra f. eks. kernekraftulykker, radioaktivt affald efter kernevåben og lignende.

Hvad gør kernekraft?

Et kernekraftværk producerer energi ved, at atomer spaltes og udvikler varme, der producerer el. Kunsten er at styre processen, så den ikke løber løbsk. Vi har ingen kernekraftværker i Danmark.

Hvad gør stråling ved cellerne?

Når cellerne i kroppen rammes af stråling, afsættes der energi i cellerne, og det fører til skader. Skader i cellerne opstår konstant, men kroppen er meget effektiv til at reparere dem. Der er dog skader, der ikke bliver repareret. Det kan føre til permanente forandringer i cellerne eller til celledød.

Hvordan virkede Tjernobyl?

Tjernobyl: Reaktorerne løb løbsk Reaktoren løb altså løbsk i en kort periode og blev voldsomt overophedet. Varmen var meget stærkere end den restvarme, som lige nu er problemet i Fukushima-reaktorerne. Dermed førte det enorme damptryk til en eksplosion. En ny eksplosion kom fra den pludselige og voldsomme kædereaktion.

Hvordan påvirkede Tjernobyl Danmark?

Der kan måles radioaktive stoffer i danskerne, men mængden har været faldende siden 1960'erne med undtagelse af tiden efter Tjernobyl-ulykken. Også radioaktiviteten i forskellige kornsorter er faldende, mens den er mere stillestående i fisk. Det er dog ikke mængder, der er farlige for os.

Hvad gør Betastråling ved kroppen?

Det giver en rækkevidde for β-stråling i luft på op til tre meter, mens det kan stoppes helt af nogle få millimeter metal. β-stråling kan godt være farlig selv uden for kroppen, selvom strålingen normalt kun bevæger sig et par millimeter ind i kroppen.

Hvilken effekt har ioniserende stråling på kroppen?

Når ioniserende stråler kommer ind i mennesket, omdanner de atomer eller molekyler i det væv, som strålerne passerer, til ioner. En ion er et elektrisk ladet atom/molekyle. De ioniserende stråler påvirker cellernes arvemateriale (DNA), og dermed kan de medvirke til, at man udvikler kræft.

Hvad omdannes Kernespaltning til?

Ved kernespaltning udvikles omkring 3 millioner gange så stor energi som ved forbrænding af samme vægtmængde kul. Den udviklede energi benyttes til at producere damp, der driver en turbine og en el-generator, som producerer el-energien. Typisk fissionsenergi fra spaltning af 235U.

Hvad er en Kerneproces?

Kerneprocesser og støtteprocesser Kerneprocesserne er de – relativt få – overordnede processer, der tilsammen opfylder organisationens mission. Støtteprocesserne er ikke direkte relateret til arbejdet med at opfylde forretningsgrundlaget, men giver kerneprocesserne den nødvendige støtte.

Hvad betyder det at ionisere?

Ionisering (eller ionisation) er processen at konvertere et (eller flere) atom eller molekyle til en ion ved at tilføje eller fjerne ladede partikler såsom elektroner. I tilfældet af ionisering af en gas, skabes ionpar bestående af en fri elektron og en positiv ion.

Hvad gør radioaktiv stråling ved kroppen?

Radioaktiv stråling skader celler De af kroppens celler, der deler sig hurtigt, er særligt udsatte for radioaktiv stråling. Det gælder cellerne i knoglemarven og i fordøjelsessystemets slimhinder, som hele tiden fornys, mens fx hjernecellerne er mindre udsatte. En dosis over fem Gy regnes for dødelig.

Hvordan er Tjernobyl i dag?

Tjernobyl er stadig forurenet I alt regner FN med, at 200.000 mennesker måtte flyttes på grund af uheldet. I en radius på 30 kilometer rundt om atomkraftværket er der stadig den dag i dag en såkaldt “eksklusionszone”. Her er strålingen stadig så høj, at ingen må bo der.

Hvordan eksplodere et atomkraftværk?

Hvis temperaturen fortsætter med at stige, vil smeltet atombrændsel samt metal fra hylsteret løbe ned i bunden af beholderen omkring reaktoren. Hvis reaktortanken svigter, kan brændslet løbe videre ned og opvarme kølevandet. Damptrykket vil da stige, så beholderen, som også kaldes containment, kan eksplodere.

Hvor meget radioaktivitet er der i Danmark?

Overfladejord i Danmark indeholder uran, thorium og kalium i små mængder på 1,4 og 4,4 ppm (parts per million) og 1,4 procent, hvilket svarer til koncentrationer af radioaktivitet på 18, Bq/kg.