:

Hvad består Bakteriecellen af?

Table of Contents:

 1. Hvad består Bakteriecellen af?
 2. Hvad sker der hvis bakteriens cellevæg ødelægges?
 3. Hvordan kan forskelligheder i Pro og eukaryote cellers opbygning anvendes til at bekæmpe bakterielle infektioner?
 4. Hvor i Bakteriecellen findes bakteriens arveanlæg?
 5. Hvordan optager bakterier næring?
 6. Hvordan kan bakterier formere sig?
 7. Hvad er forskellen på Pro og eukaryote celler?
 8. Hvilke livsbetingelser har bakterier?
 9. Hvad er gode betingelser for bakteriers formering?
 10. Hvilken form for anaerob er bakterier der ikke kan tåle ilt?
 11. Hvordan bakterier formerer sig?

Hvad består Bakteriecellen af?

Opbygningen af en bakteriecelle. Bakterier er omgrænset af en cellemembran og en cellevæg. Inde i cellen findes DNA (kromosomet) og ribosomer, som står for dannelsen af nye proteiner. Desuden findes plasmider, der er små cirkulære stykker af DNA.

Hvad sker der hvis bakteriens cellevæg ødelægges?

Uden en cellevæg ville bakterierne fx svulme op og sprænges, når de befinder sig i søer eller vandpytter, der har en lav osmolaritet i forhold til inde i bakteriecellens cytoplasma (figur 3.2).

Hvordan kan forskelligheder i Pro og eukaryote cellers opbygning anvendes til at bekæmpe bakterielle infektioner?

Antibio- tika rammer kun bakterien, fordi stoffet rammer molekyler, strukturer eller processer, der kun findes i prokaryote celler. På denne måde bekæmpes en bakterieinfektion i et menneske uden at skade vore egne eukaryote celler. Probiotika betyder 'for livet'.

Hvor i Bakteriecellen findes bakteriens arveanlæg?

Modsat eukaryoter (fx svampe, planter og dyr) mangler bakterier en egentlig cellekerne. Den genetiske information findes i kromosomet, der består af DNA uden proteiner. Ribosomerne fungerer i proteinsyntesen.

Hvordan optager bakterier næring?

Bakterier har stofskifte. Det betyder, at de skal have næring for at få energi og for at skaffe sig de molekyler, deres celler er opbygget af. De har ingen mund som større organismer. De optager næringen ved at lade den sive igennem deres cellevæg og cellemembran.

Hvordan kan bakterier formere sig?

Bakterier formerer sig ved tværdeling af cellen, og under gunstige vækstbetingelser deler nogle bakterier sig hvert 15. -20. minut. Deres formering er ukønnet; dog kan der mellem visse bakterier ske overførsel af DNA fra en celle til en anden.

Hvad er forskellen på Pro og eukaryote celler?

Traditionelt skelner man mellem to typer af celler: eukaryoter og prokaryoter. Prokaryoter er encellede organismer, mens eukaryoter kan leve encellet eller indgå i flercellede organismer.

Hvilke livsbetingelser har bakterier?

Nogle bakterier kan kun vokse i nærvær af ilt (aerobe bakterier), mens andre kræver helt iltfrie omgivelser (anaerobe bakterier). Andre igen kan både vokse aerobt og anaerobt.

Hvad er gode betingelser for bakteriers formering?

I temperaturområdet 5-65º C kan bakterier formere sig, men oftest holder de forskellige arter hinanden i skak. Det kritiske temperaturområde er 20-40º C, hvor bakterier formerer sig meget hurtigt. Over 65º C formerer bakterier sig ikke mere. Ved 75º C dør de sygdomsfremkaldende bakterier, men bakteriesporer overlever.

Hvilken form for anaerob er bakterier der ikke kan tåle ilt?

Andre bakterier kan kun vokse, når der ikke er ilt tilstede og bliver kaldt anaerobe bakterier. De anaerobe bakterier benytter andre stoffer end ilt, som for eksempel nitrat (NO3 -) eller sulfat (SO4 2-) for at skaffe energi til vækst. Dette kaldes for anaerob respiration.

Hvordan bakterier formerer sig?

Bakterier formerer sig ved tværdeling af cellen, og under gunstige vækstbetingelser deler nogle bakterier sig hvert 15. -20. minut. Deres formering er ukønnet; dog kan der mellem visse bakterier ske overførsel af DNA fra en celle til en anden.