:

Hvad handlede Versaillestraktaten om?

Table of Contents:

  1. Hvad handlede Versaillestraktaten om?
  2. Hvad var motiverne bag freden i Versailles?
  3. Hvad var Versailles-freden?
  4. Hvad mistet Tyskland etter 1. verdenskrig?
  5. Hvor meget skulle Tyskland betale i krigsskadeerstatning 1. verdenskrig?
  6. Hvor afholdt man fredskonferencen i 1919?
  7. Hvordan blev 1. verdenskrig til en verdenskrig?
  8. Hvilke krav blev pålagt Tyskland i Versaillestraktaten?
  9. Hvilke konflikter blev Folkeforbundet involveret i?
  10. Hvad var Tysklands straf?

Hvad handlede Versaillestraktaten om?

Den blev underskrevet efter krigens afslutning i den franske by Versailles. I traktaten står der bl. a., at Tyskland var skyld i krigen og skulle betale krigsskadeerstatninger. Aftalen, der også omfattede Folkeforbundspagten, blev underskrevet , for Tysklands vedkommende under protest.

Hvad var motiverne bag freden i Versailles?

Tyskland måtte afgive land til Frankrig og Belgien, og de nye lande Polen, Tjekkoslovakiet og Jugoslavien blev dannet. Ifølge Versailles-freden måtte Tyskland kun have en meget lille hær, og de skulle betale mange penge i erstatning. Det blev senere en af årsagerne til at 2. Verdenskrig brød ud.

Hvad var Versailles-freden?

Versailles-freden blev underskrevet den 28. juni 1919 af Frankrig, Storbritannien, USA og deres allierede på den ene side og Tyskland på den anden side som afslutning på 1. verdenskrig.

Hvad mistet Tyskland etter 1. verdenskrig?

Ifølge opslaget ”1. Verdenskrig” i denstoredanske.dk (se kilder) døde over ni millioner soldater ud af de knap 70 millioner, der deltog. 22 millioner var blevet såret og invalideret for livstid, og fem millioner meldt savnet. Herudover døde et ukendt antal civile.

Hvor meget skulle Tyskland betale i krigsskadeerstatning 1. verdenskrig?

Første verdenskrig Efter det tyske nederlag i november 1918 skulle tyskerne betale 132 milliarder guldmark til ententen i henhold til Versaillestraktaten.

Hvor afholdt man fredskonferencen i 1919?

Fredskonferencen i Versailles varede fra januar til juni 1919.

Hvordan blev 1. verdenskrig til en verdenskrig?

En overophedet konflikt mellem Serbien og Østrig-Ungarn blev udløst og spredte sig som en steppebrand ud over et krigshungrende kontinent. Europa var præget af et virvar af alliancer, som hurtigt trak næsten alle lande ind i krigen. Derudover herskede der i mange lande en tørst efter krig.

Hvilke krav blev pålagt Tyskland i Versaillestraktaten?

Da Versailles-traktaten var vedtaget, blev Tyskland tvunget til at betale ententen 6.600.000.000 britiske pund; overgive alle sine kolonier, godtage al skyld for krigen, reducere størrelsen på de væbnede styrker (seks krigsskibe, 100.000 infanterister og intet flyvevåben) og afstå land til en række nabolande som ...

Hvilke konflikter blev Folkeforbundet involveret i?

I 1920 blev Albanien, Bulgarien, Finland, Luxemburg og Østrig medlemmer. Estland, Letland og Litauen blev medlemmer i 1921 Ungarn i 1922, Abessinien og Irland i 1923, Den Dominikanske Republik i 1924, Tyskland i 1926, Mexiko i 1931, Irak og Tyrkiet 1932.

Hvad var Tysklands straf?

Da Versailles-traktaten var vedtaget, blev Tyskland tvunget til at betale ententen 6.600.000.000 britiske pund; overgive alle sine kolonier, godtage al skyld for krigen, reducere størrelsen på de væbnede styrker (seks krigsskibe, 100.000 infanterister og intet flyvevåben) og afstå land til en række nabolande som ...